Webdrive
Webdrive

RiešeniaHlavným poslaním našej firmy je nachádzanie takých riešení pre klientov, ktoré sú vždy o krok vpredu pred Vašim zámerom. To umožňuje následne neskôr rozvíjať už existujúci systém bez toho aby boli robené extrémne zásahy do už existujúcej aplikácie, prípadne nutnosť komplexného preprogramovania.

Dokážeme dodať veľké ako aj malé riešenia bez rozdielu kvality a zároveň zabezpečiť rozširovanie aplikácie podľa Vašich požiadaviek.

Hlavným predmetom našej činnosti je vývoj a to pri využívaní Open Source technológii, či už je to PHP, Apache, CMS Drupal, Linuxové servery atď.

Používané technológie:

- PHP
- Postgres, MySQL
- CSS
- JavaScript
- Flash
- WebFramework Drupal
- Knižnica PEAR
- Šablónovací systém SMARTY

Hodinová sadzba sa je 25 € na hodinu

Webdrive
VYBRANÉ REFERENCIE

www.eures.sk
Komplexný vývoj a správa portálu na mieru. Administračné rozhranie, mobilné stránky, nahláška a administrácia voľných pracovných miest do vvšetkých krajín EÚ/EHP.


Vývoj a dizajn

E-shop a CMS systémy

Marketing

Outsourcing
Webdrive
NOVINKY


02.01.2013
www.svihadlo.sk

Komplexná tvorba a nasadenie CMS systému Drupal vrátane Durpal Commerce, tvorby faktúr, správy objednávkového systému, poštovného atď.

07.10.2011
www.eurofencing.info
03.05.2011
www.technickakontrola.sk

Úspešné nasadenie CMS Drupal pre www.technickakontrola.sk.

Webdrive
ČLÁNKY